Pisikal at sekswal na pag-atake laban sa mga kababaihan ay madalas na kilala. Ang ganitong uri ng kaganapan ay nagpapalabas ng dalawang posibleng tugon: dapat iwasan ng mga kababaihan ang ilang mga sitwasyon, pagprotekta sa kanilang sarili mula sa karahasan ng kalalakihan, at ang mga kalalakihan ay dapat gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang pagiging marahas sa mga kababaihan.

Anunsyo Sa haba ng 7 buwan sa pagitan ng 2018 at 2019, dalawang kababaihan, sina Eurydice Dixon at Aiia Maasarwe, ay sinalakay sa pisikal at sekswal at pagkatapos ay pinatay ng hindi kilalang mga lalaki sa Melbourne, Australia (Cuthbertson 2019). Sa parehong kaso, ang mga kababaihan ay naglalakad pauwi, nag-iisa sa gabi, at ginamit ang kanilang mga telepono upang sabihin sa isang mahal sa buhay kung nasaan sila bago ang pag-atake. Bilang tugon sa pagkamatay ni Dixon, isang opisyal ng pulisya ang nagpalabas ng isang pahayag sa publiko kung saan siya ay mukhang responsable sa mga kababaihan sa pag-iwas sa posibleng marahas na atake ng mga kalalakihan (Davey 2018). Sa kabaligtaran, ang premier ng estado ay tumugon sa pamamagitan ng pagmumungkahi na ang mga kababaihan ay may karapatang magsagawa ng kanilang pang-araw-araw na gawain at dapat baguhin ng kalalakihan ang kanilang pag-uugali upang maiwasan ang paggawa ng mga karahasan laban sa kanila. Malinaw na ang ganitong uri ng kaganapan ay nagtataas ng dalawang posibleng tugon: dapat iwasan ng mga kababaihan ang ilang mga sitwasyon at protektahan ang kanilang sarili mula sa karahasan ng kalalakihan, at dapat gumawa ng mga hakbang ang mga kalalakihan upang hindi maging marahas sa mga kababaihan. Ang mga tugon na ito ay hindi kinakailangang kapwa eksklusibo, ngunit ang target ng interbensyon ay magkakaiba sa bawat isa sa kanila: ang isa ay tumutukoy sa mga kababaihan bilang isang mekanismo para sa pagbabago, habang ang iba ay tinutukoy ang mga kalalakihan bilang isang mekanismo para sa pagbabago.

Sa isang kamakailang pag-aaral, na isinagawa ng Brownhalls at mga kasamahan (2020) sa New Zealand sa isang sample ng 21,937 kalahok (sa pagitan ng 18 at 97 taong gulang), nais naming tuklasin ang mga papel na ginampanan ng kasarian, sexism at ang dalawang pamamaraang nakalista sa itaas upang mabawasan karahasan laban sa kababaihan: ang layunin ay pareho, ngunit ang tiyak na paraan kung saan ito nakakamit ay magkakaiba. Partikular, ang mga terminong 'kalalakihan' at 'kababaihan' ay pangunahing ginagamit upang tumukoy sa mga paksa ng cisgender, ibig sabihin, mga kalalakihan at kababaihan na ang pagkakakilanlang kasarian ay tumutugma sa kanilang biyolohikal na kasarian o kasarian na nakatalaga sa pagsilang; sa karagdagan, ang mga may-akda ay nakatuon sa pisikal at sekswal na karahasan ng mga kalalakihan laban sa mga kababaihan, na nakikita bilang mga pagpapakita ng hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian na nagpatuloy sa katayuan ng isang patriarkal na lipunan (Turquet et al. 2011). Ang mga nakaraang pag-aaral na isinagawa sa New Zealand ay nagsiwalat na sa pagitan ng 12% at 17% ng mga kababaihan ay biktima ng sekswal at / o pisikal na karahasan ng isang estranghero o kakilala, kahit isang beses sa kanilang buhay, at na 39% ng mga kababaihan ang mga kababaihan ay biktima ng pang-aabusong sekswal at / o pisikal ng isang matalik na kasosyo sa lalaki (Fanslow and Robinson 2004). Sa Hilagang Amerika, halos 25% ng mga lalaking nasa hustong gulang (edad 18 hanggang 35) ang nag-uulat sa kanilang sarili na sadyang pinipilit ang isang babae na makisali sa ilang uri ng sekswal na aktibidad na labag sa kanyang kalooban, o habang hindi niya nagawa (Jacques -Tiura et al. 2015). Bagaman ang karahasan ng kalalakihan laban sa kababaihan ay isang malaganap at walang hanggang isyu sa isang indibidwal at antas ng lipunan, ang paggalugad ng mga solusyon na itinuturing ng mga tao na angkop ay maliit na pinag-aralan.

Ang pagkuha ng aksyon sa mga kalalakihan upang mabawasan ang karahasan laban sa kababaihan ay nangangahulugang isaalang-alang sila bilang isang mekanismo para sa pagbabago. Hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng mga kalalakihan ay marahas sa mga kababaihan o lahat ng mga kalalakihan ay responsable, sa halip ay naglalagay ito ng karahasan sa loob ng isang mas malawak na balangkas ng lipunan: halimbawa, ang mga lalaking gumagawa ng karahasang sekswal ay nag-uulat ng presyon mula sa mga kapantay na makipagtalik 'sa anumang paraan', at mag-ulat ng isang wika na tumutukoy sa mga kababaihan, sa loob ng pangkat ng mga lalaking kaibigan (Jacques-Tiura et al. 2015). Sa kabaligtaran, ang pakikialam sa mga kababaihan ay nagpapahiwatig ng pagbabago ng pananaw batay sa palagay na 'maiiwasan ang karahasan', samakatuwid ang mga kababaihan ay responsibilidad na garantiya ang kanilang sariling kaligtasan: hinihimok ang mga kababaihan na makisali sa pag-uugali sa pag-iwas (halimbawa, hindi maglakad mag-isa sa gabi) o upang maprotektahan ang iyong sarili (halimbawa, pagsusuot ng paminta spray o pag-aaral ng mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili). Sinisiyasat ng panitikan ang pagkakaiba-iba ng paniniwala at tugon ng kalalakihan at kababaihan sa karahasan ng kalalakihan sa kababaihan. Radke et al. (2018) na may label na mga pag-uugali na nauugnay sa mga tugon sa hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian bilang pagkilos ng peminista (paghamon sa sexism: dapat matuto ang mga kababaihan na iwasan at protektahan ang kanilang sarili) at proteksiyon na aksyon (ibig sabihin, mga aksyon na inilaan upang protektahan ang mga kababaihan mula sa hindi maiwasang karahasan ng kalalakihan: passive role ng mga kababaihan, interbensyon sa kalalakihan), at sa kanilang pag-aaral natagpuan nila na ang mga kababaihan ay mas malaki ang posibilidad kaysa sa mga kalalakihan na makisali sa mga kilos na uri ng peminista, na nagpapakita ng isang kahandaang mapag-aral sa personal na kaligtasan.Anunsyo Sa pananaliksik, ang konstruksyon ng 'ambivalent sexism' ay isinasaalang-alang din, ibig sabihin ay binubuo ng mga negatibo at positibong pagsusuri na nauugnay sa mga kababaihan, na nagpatuloy sa konsepto ng pangingibabaw ng lalaki (Glick at Fiske 1996). Ang konstruksyon na ito ay nabuo, naman, ng dalawang konsepto: (1) Masungit na sexism, batay sa mga stereotype ng kasarian, na nagsasaad na 'ang mga babaeng lumihis mula sa tradisyunal na halaga ay dapat parusahan' (Glick and Fiske 2000). Sa kasong ito, ang mga dahilan at pag-uugali ay binibigyang kahulugan na may layuning mabawasan ang pinsala ng biktima at kasabay nito ang responsibilidad ng salarin (Koepke et al. 2014), upang maibahagi sa biktima ang responsibilidad na hindi pinigilan ang karahasan. (2) Ang mabait na sexism ay tumutukoy sa isang pagtatasa ng ama at batay sa palagay na 'ang mga kababaihan na yumakap sa tradisyunal na mga tungkulin sa kasarian, na sumusuporta sa pangingibabaw ng lalaki, ay dapat gantimpalaan ng proteksyon at pangangalaga mula sa mga kalalakihan' (Glick at Fiske 2000). Mula sa puntong ito ng pananaw, ang isang babae na ginagawang masugatan ang kanyang sarili sa panggagahasa ay lumalabag sa kanyang tungkulin ng kalinisan at kadalisayan (Viki et al. 2004), samakatuwid mabuti na protektahan niya ang kanyang sarili, marahil sa pamamagitan ng mga kurso sa pagtatanggol sa sarili. Dapat bigyang diin na hindi lamang ang mga kalalakihan ngunit ang mga kababaihan din ang maaaring kumuha ng sekswal na pag-uugali sa mga kababaihan.

sintomas ay nagsasaad ng pagkabalisa

Ang ambivalent sexism ay sinusukat sa pamamagitan ng Ambivalent Sexism Inventory (ASI; Glick and Fiske 1996), na binubuo ng 10 mga item, kung saan 5 sinusuri ang galit na sexism (hal. 'Ang mga kababaihan ay masyadong madaling masaktan') at 5 masuri ang sexism mabait (hal. 'Maraming kababaihan ang may kalidad ng kadalisayan na taglay ng iilang kalalakihan'). Bilang karagdagan, ang mga kalalakihan sa sample ay sumagot ng isang serye ng mga katanungan na naglalayon sa pag-imbestiga ng pahintulot para sa mga interbensyon sa mga kalalakihan (hal. 'Dapat nating mamuhunan nang higit pa sa edukasyon upang hindi maging pisikal / marahas sa sekswal na paraan sa mga kababaihan') o mga interbensyon sa kababaihan. (hal. 'Dapat tayong mamuhunan nang higit sa pagtuturo sa mga kababaihan kung paano maiiwasan ang pisikal / karahasang sekswal ng mga kababaihan'). Sa bawat kaso, kinailangan nilang ipahayag ang kanilang antas ng kasunduan o hindi pagkakasundo para sa bawat item. Ang lahat ng mga variable ng demograpiko, kabilang ang edad, ay pinigil.

Inihayag ng mga resulta na mayroong isang positibong ugnayan sa pagitan ng mga interbensyon na naglalayon sa mga kalalakihan at pagbawas ng karahasan na kanilang kinilos laban sa mga kababaihan. Bukod dito, ang pagalit na sexism ay negatibong nauugnay sa suporta para sa mga interbensyon na naglalayon sa mga kalalakihan at positibong may suporta para sa mga interbensyon na naglalayon sa mga kababaihan. Ang mabubuting sexism, sa kabilang banda, ay positibong nauugnay sa parehong uri ng interbensyon. Ang mga kababaihan ay bahagyang mas kanais-nais kaysa sa mga kalalakihan upang tugunan ang karahasan laban sa kababaihan sa pamamagitan ng panghimasok sa mga kababaihan mismo, upang turuan sila na iwasan at ipagtanggol ang sarili, ngunit kapwa kalalakihan at kababaihan ay pantay na pumapayag sa panghihimasok sa mga kalalakihan.Tiyak na ang kasalukuyang pag-aaral ay may hangganan nito na hindi malinaw na tuklasin ang karahasan o sexism sa loob ng pamayanan LGBT Q.