Therapy bilang isang nobela: mga susi sa pagbabasa at interpretasyon ng mga kahulugan.

Ang pag-aaral ng mga personal na salaysay ay isang pangunahing ehersisyo upang makabuo ng isang magkakaugnay na larawan ng sariling karanasan at bigyang kahulugan ang mga ito.