Pagpapakamatay? Sampung magagandang dahilan upang hindi magpatiwakal

Pagpapatiwakal: Nagdalamhati at sinaktan ng isang puna sa isang klinikal na kaso, sinubukan ko agad na gumawa ng mga pag-ayos sa pamamagitan ng paglista ng magagandang dahilan upang hindi magpatiwakal.