Mga Mindang Kriminal: ang Pagbubuo ng Psychopathy - Lectio Magistralis ni Prof. Robert D. Hare

Prof. Robert D. Hare, isang alamat sa larangan ng criminological psychology at ama ng kinikilalang internasyonal na konsepto ng Psychopathy