Ang pagguhit ng pigura ng tao sa klinikal at ligal na larangan. Pagsusuri

Ang 'The Drawing Of The Human Figure In The Clinical And Legal Field Expert' ay isang libro para sa lahat ng mga propesyonal na nais na pinuhin ang kanilang paggamit ng pagsubok