Ang interpretasyon ng mga pangarap

ANO ANG GINAGAWA NG MGA PAGSUSURI NA Napakabuti? Dahil kilalang-kilala 'ang sinumang sugatan ng tabak ay napahamak sa pamamagitan ng tabak' tulad ng iminungkahi ni Jesus sa maalab na Pedro, maliwanag na nalilito sa katotohanang siya ay