Psychiatry

Mga pampatatag ng mood: Lithium

Ang lithium carbonate ay isa sa mga mood stabilizer, kasalukuyang isa sa mga pinaka-wastong pantulong para sa paggamot at prophylaxis ng manic at hypomanic episodes