Sabihin mo sa akin kung anong larawan ang mayroon ka at sasabihin ko sa iyo kung sino ka - Psychology & Social Network.

Gaano karaming kuryusidad ang nasa likod ng isang pangalan? Napakarami, sa puntong pumupunta sa Facebook, nagta-type ng pangalan at apelyido ng taong pinag-uusapan at makita ang mga larawan.