Sikolohiya at Musika: Pagpapakamatay sa Italyanong Songwriter # 2

De Andrè, Vecchioni, Giorgio Gaber, Gianna Nannini, Vinicio Capossela: Sikolohikal na Paglalakbay sa Pagpapakamatay na sinabi ng mga Italyanong mang-aawit ng awit.