Makinig, ito ay ang tunog ng isang ubas. Ang kaganapan sa pag-iisip ng Pag-iisip

Pag-iisip: kabuuan ng kaisipan o sinadya na magkaroon ng kamalayan. Isang uri ng pagmumuni-muni sa mga klinikal na aplikasyon laban sa mga estado ng pagkabalisa, stress at depression