Chronic Fothing Syndrome (CFS): isang sakit

Talamak na nakakapagod na syndrome: tinukoy ito ng World Health Organization bilang isang seryoso, talamak at hindi pagpapagana ng sakit.