Menopos, Yoga at mga remedyo para sa hindi pagkakatulog

Menopos at mga remedyo para sa hindi pagkakatulog - Ang pagsasanay ng yoga ay makakatulong na mapawi ang mga sintomas ng menopos.