Pakikipag-ugnay na Interpersonal at Sense of Belonging

Ang paghahanap para sa kasiya-siya at pangmatagalang mga ugnayan ng interpersonal ay nagbibigay-daan sa iyo upang makaramdam ng isang mahalagang bahagi ng isang buo at manatiling malaya.