Group Therapy: ang Gestalt Approach

Group Therapy: pangkat bilang 'pangatlong elemento' ng relasyon: pinapayagan nitong masunod ng mga kalahok at higit na maunawaan ang kanilang sariling mga kaugalian sa pakikipag-ugnay