Arachnophobia: kung natatakot ka sa mga gagamba makikita mo sila na mas malaki!

Mga epekto ng tukoy na phobia sa pang-unawa ng kinatatakutang bagay: mas maraming takot ang isang tao, mas mababago ang pang-visual na pang-unawa.