Melancholia, ie Lars Von Trier

Sa gayon nagsisimula ang Lan von Trier Melancholia, apocalyptic, masakit na pelikula ni Lars von Trier, ang paksa ng iskandalo sa huling Cannes