Ang Mga Mukha ng Pagsisinungaling, ni Paul Ekman - Ang sining ng pagsisinungaling nang hindi natuklasan.

Ano ang mga pahiwatig na nagsisiwalat ng panlilinlang? Si Paul Ekman, isa sa pinakadakilang iskolar ng emosyon at di-berbal na komunikasyon, ay ipinapaliwanag sa amin sa amin.