May kalakip na Pagkilala: Paano nakakaapekto ang mga damit sa aming mga saloobin.

Nakalakip na Pagkilala: nagsusuot ng suit kaysa sa isa pang nagsisilbing isang makatarungang impluwensya sa pang-unawa na mayroon tayo sa ating sarili.