Sakit

Sakit sa therapy: pagdurusa upang kalimutan o evolutionary kailangan?

Tungkol sa sakit sa therapy, ang bawat pasyente ay nahaharap sa isang pagpipilian na madalas, dahil sa partikular na matinding emosyon, ay nagbibigay-daan sa isang pinababang antas ng kalayaan: upang malutas lamang ang problema ng sintomas o upang ma-access ang isang mas malalim, mas espirituwal na sukat?