Isang Silid na Puno ng Tao, ni Daniel Keyes (Dissociative Disorder)

Dissociative Identity Disorder (Maramihang Mga Personalidad) sa aklat ni Keyes. Kukundihin mo ba si Dr. Jekyll para sa mga krimen na ginawa ni G. Hyde?