Ang Queen of Snow White, ang Salamin at Dysmorphophobia.

Sinasabi sa atin ng data sa panitikan na sa mga pasyente na naghihirap mula sa dismorphism ng katawan, ang pagtingin sa salamin ay nagdudulot ng labis na kakulangan sa ginhawa.