Mga diskarte sa pagkaya at optimismo - Sikolohiya

Ang pinakabagong mga orientation ay isinasaalang-alang ang pagkaya bilang isang proseso na nagmumula sa mga pakikipag-ugnayan na lumagpas o hamunin ang mga mapagkukunan ng isang paksa.