The Black Swan (The Black Swan, 2010) - Cinema & Psychotherapy # 13

Ang itim na sisne - Ang konsepto ng kontrol ay umaabot sa emosyonal, sekswal na mga drive, at sa isang nakabalangkas na gawain, lahat ay naglalayong lamang sa pagsasakatuparan.