Paano Binabago ng Perception ng Gaze ng Iba ang aming Pag-uugali

Ang sistema ng pagtuklas ng tingin, na likas sa ating lahat, ay maaari ding maiaktibo ng isang 'simulacrum' ng mga mata ng tao (hal. Isang poster).