Crosscultural Psychology: Ang mga Mukha ng Ekspresyon ay hindi unibersal

Sa loob ng mahigit isang daang pinaniniwalaan na ang lahat ng tao ay nagpapahayag ng pangunahing emosyon na may parehong ekspresyon ng mukha. Ganito ba talaga?