'Amour', Kwento ng Pag-ibig at Pagkasira - REVIEW (M. Haneke, 2012)

Amour: pambihira at desperadong pelikula. Ang paksa ng kamatayan, sakit at pagtanda ay ginagamot nang napakahusay na epekto.