Huminga ng dahan-dahan at sa isang 'maingat' na paraan ...

Ang pagsasanay ng pag-iisip ay nagtuturo sa atin ng maraming mga bagay sa mga tuntunin ng kamalayan at 'pagkakaroon' sa ating sarili ngunit ipinapakita rin sa atin kung paano ang isang hininga ay isang 'angkla'